Mitä tulevaisuuden työ vaatii?

Mitä tulevaisuuden työ vaatii?

Visio. Ennen kaikkea sinulla täytyy olla toimiva liiketoimintamalli. Teillä pitää olla selkeä yhdessä sovittu tavoite ja suunta minne olette menossa seuraavan kolmen vuoden kuluttua. Tämä pitää olla kirjattuna yhteisiin tavoitteisiin ja sitä täytyy käydä lävitse säännöllisesti. Kaikkien täytyy jakaa yhteinen Visio.

Ihmiset ja luottamus. Sinulla täytyy olla tiimi, johon sinä voit luottaa 100 %. Työtä tehdään tulevaisuudessa siellä missä on turvallista. Sinun täytyy pystyä luottamaan jokaiseen tekijään täysin. Tämä ei tarkoita, että pelkästään luottamus riittää. Sinulla täytyy olla oikeat ihmiset oikeissa tehtävissä.  Heidän täytyy saada aikaan ja haluta tehdä sitä mitä tekevät.

Johtamisjärjestelmä. Sinulla täytyy olla numeeriset selkeät tavoitteet riippuen roolista ja vastuista, joita mitataan työstä riippuen kvartaali, kuukausi-, viikko-, päivä tai jopa kaksi kertaa päivässä. Ennen kaikkea mittauksen täytyy olla läpinäkyvää. Tämä parantaa molemmin puolista luottamusta. Erityinen huomio täytyy olla siinä miten teillä tehdään päätöksiä ja miten päätökset muuttuu tekemiseksi.

Numerot ja mittarit. Sinulla täytyy olla numeeriset selkeät tavoitteet riippuen roolista ja vastuista, joita mitataan työstä riippuen kvartaali, kuukausi-, viikko-, päivä tai jopa kaksi kertaa päivässä. Ennen kaikkea mittauksen täytyy olla läpinäkyvää. Tämä parantaa molemmin puolista luottamusta.

Päättäminen. Vellooko asiat pöydällä ja ne eivät johda mihinkään? Seuraako numeroista muutokset? Entä teidän tärkeimmät projektit? Erityinen huomio täytyy olla siinä, että on aika tunnistaa ongelma, keskustella ja sen jälkeen päättää. Sitten jotta päätökset muuttuu tekemiseksi. Johda päätökset kalenteriin ja toiminnaksi. Viesti ja valvo.

Prosessit. Onko teillä kuvatut ja standardoidut prosessit? Dokumentoi ne. Yksi A4 on parempi kuin ei mitään.  Huolehdi että kaikki noudattavat sitä.

Keskittyminen.  Missä teidän täytyy yhtiönä onnistua vuoden aikana? Johtakaa siitä mitä sinun pitää saada aikaan seuraavan 90 päivän aikana. Käykää lävitse tärkeimmät projekti joka viikko ja varmistakaa sosiaalisella paineella (hyvällä sellaisella) että yhteiset projektit tulevat tehdyksi.